Zakat Mal: Hasil Pertanian, Manfaat Zakat, Penerima Zakat

ZAKAT PERTANIAN Zakat hasil pertanian merupakan salah satu jenis zakat mal. Barangnya meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, rumput-rumputan, dedaunan, dll. NIZAB HASIL PERTANIAN Nisab adalah batas terendah yang telah ditetapkan secara syar’i Read more

ISLAM DAN TATANAN ALAM

Masalah Alam dapat ditinjau dalam ranah metafisika, epistemologi dan aksiologi. Apakah Alam? adalah kajian alam dalam ranah metafisika, Bagaimanakah alam dapat diketahui? Adalah kajian alam dalam ranah epistemologi, Bagaimana alam digunakan? adalah kajian alam dalam ranah aksiologi. Ketiga masalah ini Read more