Zakat Mal: Hasil Pertanian, Manfaat Zakat, Penerima Zakat

ZAKAT PERTANIAN Zakat hasil pertanian merupakan salah satu jenis zakat mal. Barangnya meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, rumput-rumputan, dedaunan, dll. NIZAB HASIL PERTANIAN Nisab adalah batas terendah yang telah ditetapkan secara syar’i Read more